Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

14/10/2015, 20:51 GMT+07:00

Chỉ trong vòng 2 phút, lịch sử tiến hóa hàng triệu năm của loài người được tái hiện một cách chính xác đầy kinh ngạc.

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút