Tổ dân phố

TỔ DÂN PHỐ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thích thú với con ngõ dài đầy những tấm biển đề thơ

Thích thú với con ngõ dài đầy những tấm biển đề thơ

Độc

Những con ngõ dài trở nên sạch sẽ hơn, tệ nạn xã hội được bài trừ phần nào là nhờ những tấm biển đề thơ do người tổ trưởng dân phố sáng tác.

Xem thêm