Tình yêu và mạng xã hội

25/10/2015, 02:49 GMT+07:00

Bạn nghĩ có nên công khai những chuyện tình cảm riêng tư và liên tục cập nhật hình ảnh liên quan đến mối quan hệ ấy trên mạng xã hội?

Đoạn video sau sẽ giúp bạn có câu trả lời cũng như những suy nghĩ và cân nhắc hơn về vấn đề đó.

Tình yêu và mạng xã hội

Tình yêu và mạng xã hội

Tình yêu và mạng xã hội

Tình yêu và mạng xã hội