Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân

Yêu phải bạn thân lâu năm mà không nhận ra, hai bạn trẻ nhận phải kết cuộc đầy bất ngờ.

Yêu phải bạn thân lâu năm mà không nhận ra, hai bạn trẻ nhận phải kết cuộc đầy bất ngờ.

Theo nguồn: PhimNgan ThaiLanHayNhat

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân

 

TraChanhKhongDuong - Theo thegioitre.vn | 20/01/2016