Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

17/09/2015, 21:00 GMT+07:00

Bạn có biết rằng tình yêu chân thành sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều tưởng chừng "không thể" lại thành "có thể".

Bạn có biết rằng tình yêu chân thành sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều tưởng chừng "không thể" lại thành "có thể".

Hãy cùng xem đoạn video cảm động về tình cảm của cặp vợ chồng này nhé!

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người

Tình yêu chân thành của đôi vợ chồng già lấy nước mắt triệu người