tính năng unsend

TÍNH NĂNG UNSEND - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Facebook xác nhận tính năng thu hồi tin nhắn 'coming soon', người dùng Messenger hồi hộp đón chờ!

Facebook xác nhận tính năng thu hồi tin nhắn "coming soon", người dùng Messenger hồi hộp đón chờ!

Công nghệ

Facebook vừa chính thức xác nhận tính năng thu hồi tin nhắn sẽ sớm có mặt trên Facebook Messenger trong thời gian tới!

Xem thêm