Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới bền vững?

03/06/2016, 19:00 GMT+07:00

Bạn có nghĩ rằng sẽ tồn tại tình bạn thân thiết giữa con trai và con gái không? Liệu bạn sẽ có được tình bạn giống như trong video sau?

Bạn có nghĩ rằng sẽ tồn tại tình bạn thân thiết giữa con trai và con gái không? Liệu bạn sẽ có được tình bạn giống như trong video sau? Hãy cùng xem lợi ích khi có thằng bạn thân như thế nào nhé!

Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới bền vững?

Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới bền vững?

Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới bền vững?