Tin đồn Phan Nghinh Tử bị Lâm Thanh Hà cướp chồng

07/02/2013, 11:43 GMT+07:00

Trong một chương trình quảng cáo Phan Nghinh Tử đã rất ngạc nhiên khi được hỏi Lâm Thanh Hà phải là người đã cướp chồng của cô.

Trong một chương trình quảng cáo Phan Nghinh Tử đã rất ngạc nhiên khi được hỏi Lâm Thanh Hà phải là người đã cướp chồng của cô.

Edit: An Bình

Voice over: Mỹ Tiên