Đây là sự thật về "lá ngón", loại lá nổi tiếng nhất trong văn học Việt

06/05/2016, 17:59 GMT+07:00

Lá ngón còn có tên gọi khác là đoạn trường thảo (đoạn là đứt, trường là ruột), vì người dùng lá ngón sẽ bị đứt ruột mà chết.

Lá ngón còn có tên gọi khác là đoạn trường thảo (đoạn là đứt, trường là ruột), vì người dùng lá ngón sẽ bị đứt ruột mà chết. Đây còn được mệnh danh là lá "tử thần" của đồng bào dân tộc vùng cao, vì hầu hết các trường hợp chết hay tự tử ở đây đều do ăn phải loài lá cực độc này.

Nguồn: Hoa Ban Food

Đây là sự thật về "lá ngón", loại lá nổi tiếng nhất trong văn học Việt

Đây là sự thật về "lá ngón", loại lá nổi tiếng nhất trong văn học Việt

Đây là sự thật về "lá ngón", loại lá nổi tiếng nhất trong văn học Việt