Tikker

TIKKER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Biết trước mình sẽ chết lúc nào với đồng hồ Tikker!

Biết trước mình sẽ chết lúc nào với đồng hồ Tikker!

Độc

Một phát minh khá tuyệt vời của các nhà khoa học thời gian gần đây. Đó là giới thiệu một chiếc đồng hồ đeo tay có khả năng tính toán thời điểm xảy ra cái chết của người đeo và đếm ngược cho đến khi họ qua đời.

Xem thêm