Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

08:00 27/05/2013

Tiffany (SNSD) đã thể hiện vẻ đẹp nhẹ nhàng đầy cuốn hút trên tạp chí Elle số ra tháng 6 này.

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Tiffany (SNSD) khoe nét đẹp dịu dàng trên Elle tháng 6

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]