Tiếw Việt

TIẾW VIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ tuyên bố dừng nghiên cứu bảng chữ cái 'Tiếw Việt' cải tiến

PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ tuyên bố dừng nghiên cứu bảng chữ cái "Tiếw Việt" cải tiến

Xã hội

Ông Hiền đặc biệt nhấn mạnh đã hoàn toàn kết thúc việc nghiên cứu dự án cải tiến chữ viết sau khi công bố bản cải tiến "Tiếw Việt" hoàn chỉnh.

Xem thêm