tiểu tiện

TIỂU TIỆN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mắc hội chứng đi tiểu quá nhiều, người đàn ông không dám lấy vợ

Mắc hội chứng đi tiểu quá nhiều, người đàn ông không dám lấy vợ

Chuyện Lạ

Hội chứng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân cũng như sinh hoạt hàng ngày của người đàn ông này trong suốt 10 năm qua.

Xem thêm