Tiểu Long Nữ "xỏ mũi" giám khảo gây bão dân mạng

20/02/2016, 14:39 GMT+07:00

Trong một phần thi tài năng, Tiểu Long Nữ "bá đạo" này đã bắt giám khảo trở thành Quá Nhi và sau đó "hành hạ" y bằng đủ cách hài hước.

Trong một phần thi tài năng, Tiểu Long Nữ "bá đạo" này đã bắt giám khảo trở thành Quá Nhi và sau đó "hành hạ" y bằng đủ cách hài hước.

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ