Tiết mục "xấu lạ" khiến Trấn Thành không thể cưỡng lại

24/02/2016, 08:00 GMT+07:00

Tiết mục nhảy vừa xấu, vừa thông minh, âm nhạc tạp âm... nhưng lại khiến Trấn Thành vô cùng khâm phục, và thán lên: "Các bạn thật đẳng cấp".

Tiết mục nhảy vừa xấu, vừa thông minh, âm nhạc tạp âm... nhưng lại khiến Trấn Thành vô cùng khâm phục, và thán lên: "Các bạn thật đẳng cấp".

Theo nguồn: VNsGotTalent

Tiết mục

Tiết mục

Tiết mục