Tiết lộ sự thật đằng sau các nhóm máu người

23/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Bạn có biết lý do tại sao con người lại có 4 nhóm máu?

Bạn có biết lý do tại sao con người lại có 4 nhóm máu? Và dấu hiệu (+), (-) đằng sau nhóm máu của bạn có ý nghĩa gì? Đoạn clip sau đây sẽ cho bạn biết sự thật đằng sau các nhóm máu.