tiết kiệm dung lượng

TIẾT KIỆM DUNG LƯỢNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tiết kiệm dữ liệu 4G khi xem video trên YouTube: Quá đơn giản!

Tiết kiệm dữ liệu 4G khi xem video trên YouTube: Quá đơn giản!

Công nghệ

Điều này đặc biệt hữu ích đối với nhiều người đang sử dụng các gói dữ liệu di động 3G/4G theo ngày hoặc tháng.

Xem thêm