Tiếp tục ngạc nhiên với kỹ xảo vẽ tranh 3D như thật

23/06/2014, 18:30 GMT+07:00

Nếu không chứng kiến toàn bộ quá trình thực hiện bức tranh, khó ai có thể tin được chỉ là một bức tranh được vẽ theo kỹ thuật tạo hình 3D.

Nếu không chứng kiến toàn bộ quá trình thực hiện bức tranh, khó ai có thể tin được đây chỉ là một bức tranh được vẽ theo kỹ thuật tạo hình 3D.