Tiếp tục kinh ngạc với kỹ thuật vẽ tranh 3D ở mức độ mới

03/10/2014, 21:00 GMT+07:00

Không chỉ là đơn thuần là kỹ năng vẽ tranh thông thường, bức tranh sau đây còn đánh lừa thị giác khi kết hợp với kỹ năng cắt giấy.

Không chỉ là đơn thuần là kỹ năng vẽ tranh thông thường, bức tranh sau đây còn đánh lừa thị giác khi kết hợp với kỹ năng cắt giấy, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy sống động.