Tiếp thị bia

TIẾP THỊ BIA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mặt trái của nghề tiếp viên quán nhậu: 1.001 kiểu bóc lột

Mặt trái của nghề tiếp viên quán nhậu: 1.001 kiểu bóc lột

Xã hội

Do nắm được tính cách của từng khách, khi vào họ hay ngồi bàn nào, uống loại bia gì, số lượng bao nhiêu, ai "boa" đẹp

Xem thêm