Tiến Luật và "người vợ ma" hợp lực hại não Hoài Linh

06/04/2016, 15:01 GMT+07:00

Tiến Luật một phen khiến Hoài Linh nổi "hết da gà" khi cùng người vợ ma tới thăm nhà hàng... Nghĩa Trang.

Tiến Luật một phen khiến Hoài Linh nổi "hết da gà" khi cùng người vợ ma tới thăm nhà hàng... Nghĩa Trang. Trích đoạn tiểu phẩm nằm trong liveshow Hoài Linh.

Nguồn: Hoài Linh (Youtube)

Tiến Luật và "vợ" hợp lực hại não Hoài Linh

Tiến Luật và "vợ" hợp lực hại não Hoài Linh

Tiến Luật và "vợ" hợp lực hại não Hoài Linh