Tiến Đạt cạo đầu, gửi đến Minh Thuận những lời cầu nguyện

06/09/2016, 19:00 GMT+07:00

Sau khi biết tin nghệ sĩ Minh Thuận lâm bạo bệnh và đang phải chiến đấu từng ngày, Tiến Đạt nhắn nhủ kèm hát một bài hát động viên đến anh.

Sau khi biết tin nghệ sĩ Minh Thuận lâm bạo bệnh và đang phải chiến đấu từng ngày, Tiến Đạt nhắn nhủ kèm hát một bài hát động viên đến anh.

Theo nguồn: Bà Mẹ Bỉm Sữa