Tiền tip, cho bao nhiêu là hợp lý?

19:00 30/06/2017

Ở một số quốc gia như Nhật Bản, tiền boa có thể là một sự xúc phạm nhưng ở những nơi khác như Mỹ, số tiền boa lớn lại là điều hiển nhiên.

Ở mỗi quốc gia, dân tộc khác nhau lại có nền văn hóa với tiền boa khác nhau. Vậy làm sao để biết bạn đang boa vừa phải và thể hiện nét văn hóa đúng mực. Trên cơ sở khảo sát của trang Good Housekeeping, chúng tôi xin gợi ý cho độc giả số tiền boa hợp lý ở một số nước.

Tiền tip, cho bao nhiêu là hợp lý?