tiêm chích

Loạt bài viết về tiêm chích - YAN - Your Adventure Now

Kinh ngạc với công nghệ khiến những mũi tiêm đau đớn biến bạn thành anh hùng cứu thế giới
Kinh ngạc với công nghệ khiến những mũi tiêm đau đớn biến bạn thành anh hùng cứu thế giới
Đây là lý do tại sao bác sĩ "thích" chích ngừa ở mông của bạn
Đây là lý do tại sao bác sĩ "thích" chích ngừa ở mông của bạn

Nỗi sợ tiêm ngừa, đến Sumo Nhật Bản còn sợ huống hồ gì chúng ta

Có thân hình bệ vệ hộ pháp nhưng Sumo Nhật Bản vẫn phải nhăn nhó trước những mũi kim tiêm.

Xem thêm