Thuyền ngao chìm

THUYỀN NGAO CHÌM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Xót xa giây phút thuyền nan chìm cướp đi 6 sinh mạng

Xót xa giây phút thuyền nan chìm cướp đi 6 sinh mạng

Xã hội

Nghe tiếng anh Sĩ hô nước tràn vào thuyền, mọi người nháo nhác hò nhau cố cầm cự vì đã rất gần bờ.

Xem thêm