"Thủy quái" cá mèo mồm to nuốt chửng đồng loại trong chớp mắt

08/02/2017, 13:42 GMT+07:00

Cá mèo mồm to thực sự là loài thủy quái đáng sợ khi nuốt chửng con cá có kích thước tương đương cơ thể mình chỉ trong chớp mắt.

Cá mèo mồm to là loài có xu hướng săn mồi ở vùng nước nông và hoạt động vào ban đêm. Tên tiếng Anh của nó là Gulper Catfish. Cá mèo mồm to là một loại cá ăn thịt,chúng có khả năng tiêu thụ một con cá to hơn rất nhiều so với chính nó. Do đó,không nên nuôi chung cá mèo mồm to với những loài cá khác.

Theo nguồn: tổng hợp