Thưởng thức thú vui... chạy xe 3 bánh của giới trẻ Châu Á

29/04/2014, 12:00 GMT+07:00

Chưa bao giờ chạy xe 3 bánh lại giải trí và "ảo" như thế này.