thương một người dưng

THƯƠNG MỘT NGƯỜI DƯNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng

Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng

Tản mạn

Cảm ơn cậu đã đến trong những tháng năm khờ dại của mình, đã cho mình biết thương mến một người dưng cũng có thể vui vẻ như vậy...

Xem thêm