Trẻ 04/02/2019

Ai cũng bảo chạy xe ôm sướng lắm, chạy một ngày có tiền rồi. Nhưng mà có tiền thì cũng đúng phần nào thôi, chứ anh bạn này thì càng ngày càng mệt mỏi vì áp lực.