Thuốc nghiện

THUỐC NGHIỆN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguy cơ bị nghiện thuốc phiện do đi ăn nhà hàng

Nguy cơ bị nghiện thuốc phiện do đi ăn nhà hàng

Đời

Một số nhà hàng ở Trung Quốc đã bỏ thuốc phiện vào trong thức ăn để gây nghiện cho thực khách

Xem thêm