Thực ra bạn ăn nhiều được đến bao nhiêu?

20/05/2015, 16:31 GMT+07:00

Có người thì ăn như "hổ cuốn rồng leo", có người thì lại ăn như mèo. Vậy thực chất hệ tiêu hóa của họ có gì khác nhau?

Có người thì ăn như "hổ cuốn rồng leo", có người thì lại ăn như mèo. Vậy thực chất hệ tiêu hóa của họ có gì khác nhau?