Thua là cạo đầu - trò đánh bạc khiến cư dân mạng "bó tay"

21/10/2015, 07:00 GMT+07:00

Những thanh niên "dũng cảm nhất... vịnh Bắc Bộ" thể hiện cá tính bằng trò đánh bạc "hại não" nhất năm.

Những thanh niên "dũng cảm nhất... vịnh Bắc Bộ" thể hiện cá tính bằng trò đánh bạc "hại não" nhất năm. Ai có gan làm theo nào?

Thua là cạo đầu - trò đánh bạc khiến cư dân mạng

Thua là cạo đầu - trò đánh bạc khiến cư dân mạng

Thua là cạo đầu - trò đánh bạc khiến cư dân mạng