Thú vị với lớp học dùng gậy tự sướng làm... vũ khí tự vệ

Một trung tâm võ thuật tại Nga đã kết hợp môn võ Okinawa với khả năng điều chỉnh độ dài của gậy tự sướng để tạo ra một môn võ tự vệ mới.

Một trung tâm võ thuật tại Nga đã kết hợp môn võ Okinawa với khả năng điều chỉnh độ dài của gậy tự sướng để tạo ra một môn võ tự vệ mới.

Thú vị với lớp học dùng gậy tự sướng làm... vũ khí tự vệ

Thú vị với lớp học dùng gậy tự sướng làm... vũ khí tự vệ

Thú vị với lớp học dùng gậy tự sướng làm... vũ khí tự vệ

Dân mạng thích thú với chàng trai cầm gậy tự sướng đi khắp thế gian

Những cách sướng khó đỡ của gậy tự sướng

Gậy tự sướng

tự vệ

Bạn biết chưa

võ thuật