Thú vị màn chơi nhạc bằng sushi

02/11/2014, 16:00 GMT+07:00

Màn chơi nhạc bằng sushi hứa hẹn sẽ mang bạn hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác

Piano, guitar, organ nay đã “xưa như diễm”, nay bạn sẽ kinh ngạc với loại nhạc cụ mới đó là... sushi! Màn chơi nhạc bằng sushi hứa hẹn sẽ mang bạn hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.