Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

23/12/2013, 15:00 GMT+07:00

Bộ ảnh mang tên "Sự khác nhau cơ bản giữa học sinh và sinh viên" của tác giả Chipka thu hút nhiều người xem và được các bạn trẻ trên cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước truyền tay nhau một cách chóng mặt. Các bạn trẻ cho rằng nội dung bộ ảnh rất giống thực tế của các bạn học sinh sinh viên hiện nay.

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên

Thú vị bộ ảnh sự khác nhau giữa học sinh - sinh viên