Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh đồng loạt "tố" Trấn Thành hay đi trễ

17/03/2016, 16:03 GMT+07:00

Trong video hậu trường, Thu Trang đã quay lại cảnh Đức Thịnh, Trường Giang cùng Tiến Luật phải ngồi chờ vì Trấn Thành bận việc đến trễ.

Trong video hậu trường, Thu Trang đã quay lại cảnh Đức Thịnh, Trường Giang cùng Tiến Luật phải ngồi chờ vì Trấn Thành bận việc đến trễ. Cùng xem nhé!

Nguồn video: Khoái coi hài

Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh đồng loạt

Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh đồng loạt

Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh đồng loạt