thử thách kinh dị

THỬ THÁCH KINH DỊ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thêm một thử thách kinh dị của Next Top Model, thí sinh cố gắng làm điều này vẫn bị loại

Thêm một thử thách kinh dị của Next Top Model, thí sinh cố gắng làm điều này vẫn bị loại

Thời trang

Liên tiếp gây khiếp sợ cho các thí sinh nhưng dường như Next Top Model vẫn chưa dừng ở đó khi mới đây chương trình lại tiếp tung ra thử thách đầy kinh dị.

Xem thêm