Thử thách gọi điện thoại cám ơn mẹ: Người sụt sùi, người thì lại...xin lỗi mẹ!

Mẹ là nhà, mẹ là "tình yêu xét đánh" đầu tiên ngay từ khi bạn mở mắt chào đời. Xin gửi đến tất cả những người mẹ trên thế gian này! Cám ơn vì đã là mẹ của con!

Chúng ta vẫn xem sự hiện diện của những người mẹ là một điều hiển nhiên mà quên mất việc bày tỏ sự biết ơn với người phụ nữ vĩ đại ấy vì những điều nhỏ nhặt mà họ đã và đang làm để giúp cho chúng ta có thể trưởng thành được như ngày hôm nay.

Mẹ là nhà, mẹ là "tình yêu xét đánh" đầu tiên ngay từ khi bạn mở mắt chào đời. Vì thế — Xin gửi đến tất cả những người mẹ trên thế gian này! Cám ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Chị em ra đây mà xem, yêu phải con trai kỹ tính là như thế này đây!

Thể loại con trai bạn nên tránh xa tám chục mét để không phải... tăng xông

Lép đẹp lép xinh vào đây mà xem, lép có tá lợi thế đây này nên đừng tự ti nữa nhé!

Hot faces Sài Gòn

Thử thách cùng YAN

Gọi điện thoại

cám ơn mẹ

Nói cám ơn mẹ

Ngày 8 - 3