[Thử tài sao] Thử trí nhớ Trang Pháp

26/11/2012, 11:00 GMT+07:00

Chuyên mục đặc biệt của YAN News, mỗi lần là một thử thách gây cấn dành của các ngôi sao. Tuần này chúng ta cùng "thử thách" ca sĩ Trang Pháp nhé!

Chuyên mục đặc biệt của YAN News, mỗi lần là một thử thách gây cấn dành của các ngôi sao. Tuần này chúng ta cùng "thử thách" ca sĩ Trang Pháp nhé!

Thực hiện: YAN News Video Team

CTV - YanTV