[Thử Tài Sao] Thử trí nhớ của Ưng Hoàng Phúc

14/11/2012, 12:03 GMT+07:00

Chuyên mục đặc biệt của YAN News, mỗi lần là một thử thách gây cấn dành của các ngôi sao.Người "khai trương" là Ưng Hoàng Phúc.

Chuyên mục đặc biệt của YAN, mỗi lần là một thử thách gây cấn dành của các ngôi sao. Người  "khai trương" là Ưng Hoàng Phúc với màn thử trí nhớ về những thông tin từ thời anh mới vào nghề.

Thực hiện: BO, HuynhKhoa, Minh Hoàng