[Thử tài sao] Thần tượng của X5 là ai?

06/02/2013, 09:00 GMT+07:00

Hãy nghe các cô nàng X5 chia sẻ về thần tượng của mình và đặc biệt X5 còn "bắt chước" thần tượng của mình đấy!

Hãy nghe các cô nàng X5 chia sẻ về thần tượng của mình và đặc biệt X5 còn "bắt chước" thần tượng của mình đấy!

Script: Mỹ Tiên

Camera: Minh Hoàng

Edit: Bình An