[Thử tài sao] Minxu trổ tài làm đồ gốm

13/03/2013, 14:15 GMT+07:00

Tuần này, Thử tài sao sẽ thử thách ca sĩ Minxu bằng công việc làm gốm. Thử xem trong vòng 30 phút, Minxu sẽ cho ra một "kiệt tác" như thế nào nhé!

Tuần này, Thử tài sao sẽ thử thách ca sĩ Minxu bằng công việc làm gốm. Thử xem trong vòng 30 phút, Minxu sẽ cho ra một "kiệt tác" như thế nào nhé!

Producer: Mỹ Tiên

Camera: Hoàng Kent - Văn Tính

Edit: Hoàng Kent