[Thử tài sao] Gil Lê chuyên nghiệp trong vai trò phục vụ quán trà sữa

01/04/2013, 20:45 GMT+07:00

Trong vòng 30 phút, Gil Lê phải hoàn thành nhiệm vụ của một nhân viên trà sữa như order, rót trà, bưng mâm và tính tiền. Để xem Gil Lê chuyên nghiệp như thế nào nhé!

Trong vòng 30 phút, Gil Lê phải hoàn thành nhiệm vụ của một nhân viên trà sữa như order, rót trà, bưng mâm và tính tiền. Để xem Gil Lê chuyên nghiệp như thế nào nhé!