[Thử tài Sao] Bùi Anh Tuấn hỏi nhanh đáp gọn

27/01/2013, 08:00 GMT+07:00

Những câu hỏi đố mẹo được đặt ra. Để xem anh chàng Bùi Anh Tuấn sẽ trả lời được bao nhiêu câu nhé!

Những câu hỏi đố mẹo "dễ như ăn gỏi" được đặt ra để thử độ nhạy bén và hài hước của Bùi Anh Tuấn. Để xem anh chàng sẽ trả lời được bao nhiêu câu nhé!

Thực hiện: Mỹ Tiên - Minh Hoàng - BO - Phương Liên - An Bình