[Thử tài sao] Ai trong X5 là người ham ngủ nhất?

12/01/2013, 08:01 GMT+07:00

YAN News đã "ép cung" khiến các cô nàng X5 phải ngậm ngùi kể ra những tật xấu nhưng vô cùng đáng yêu của mình.

YAN đã "ép cung" khiến các cô nàng X5 phải ngậm ngùi kể ra những tật xấu nhưng vô cùng đáng yêu của mình.