Thứ nào có trước: Gà hay là trứng?

12/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Hầu hết chúng ta từng xoắn quẩy hết cả lên vì câu hỏi này.

Hầu hết chúng ta từng xoắn quẩy hết cả lên vì câu hỏi này. Giờ thì xem thử xem AsapSCIENCE đưa ra câu trả lời cùng những dẫn chứng khoa học như thế nào nhé!

Clip được thực hiện vietsub bởi nhóm sub 69Fact!