Thư gửi Sài Gòn

THƯ GỬI SÀI GÒN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cảm động 'Thư gửi Sài Gòn' của đứa con xa nhà

Cảm động "Thư gửi Sài Gòn" của đứa con xa nhà

Đời

Với những nét vẽ dễ thương, "Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà" đã dành được nhiều sự yêu thích của mọi người.

Xem thêm