Thót tim với những màn ảo thuật gây sốc nhất thế giới

20/08/2015, 06:00 GMT+07:00

Làm biến mất tượng Nữ Thần Tự Do, tự "bẻ" đầu của mình, hay thậm chí là "bẻ" răng của người khác... tất cả đều có thể!

Làm biến mất tượng Nữ Thần Tự Do, tự bẻ đầu của mình, hay thậm chí là bẻ răng của người khác... tất cả đều có thể!