Thỏa mãn trong "chuyện ấy" sẽ giúp tim bạn khỏe hơn?

24/03/2015, 20:00 GMT+07:00

Liệu có liên quan nào giữa "chuyện ấy" và sức khỏe của tim? Những sự thật về tim sau đây sẽ khiến bạn sững sờ.

Liệu có liên quan nào giữa "chuyện ấy" và sức khỏe của tim? Những sự thật về tim sau đây sẽ khiến bạn sững sờ.


	
	Trái tim không hề nằm bên trái nhé!
Trái tim không hề nằm bên trái nhé!


	
	Theo nghiên cứu chính thống, những người đạt 'cực khoái' hàng tuần sẽ như thế nào nhỉ?
	 
Theo nghiên cứu chính thống, những người đạt "cực khoái" hàng tuần sẽ như thế nào nhỉ?