Thiếu nữ 13 tuổi thử lòng bạn trai và cái kết "đắng lòng"

23/10/2016, 14:37 GMT+07:00

Được chị gái và mẹ giúp dàn cảnh để thử lòng bạn trai, cô gái trẻ đã dần dần nhận ra được "bộ mặt thật" của người mình yêu thích.

Được chị gái và mẹ giúp dàn cảnh để thử lòng bạn trai, cô gái trẻ đã dần dần nhận ra được "bộ mặt thật" của người mình yêu thích.

Nguồn: To Catch A Cheater